Монголын үндэсний их сургууль

Анагаах ухааны сургууль

Анагаах ухааны сургууль

Хөтөлбөрийн нэр

Хөтөлбөр дэх мэргэшүүлэх чиглэл

ЭЕШ өгсөн байх хичээл

Босго оноо

Уламжлалт анагаах ухаан

Зүү төөнө засалч

Хими,   Биологи

500

Дотор-Уламжлалт

Мэдрэл -Уламжлалт

Эмэгтэйчүүд -Уламжлалт

Хүүхэд-Уламжлалт

Гэмтэл-Уламжлалт

Нөхөн сэргээх, Сэргээн засалч

Нийгмийн эрүүл мэнд

Нийгмийн эрүүл мэнд судлаач

Эрүүл мэнд нийгмийн ажилтан

Нүүр ам судлал

Нүүр амны эмчилгээ

Нүүр амны согог засалч

Нүүр амны гажиг засалч

Нүүр амны мэс засалч

Хүүхдийн нүүр амны эмчилгээ

Хүүхдийн нүүр амны мэс засалч

Гоо сайхны мэс засалч

Сувилахуй

Дотрын сувилагч

Яаралтай тусламжийн сувилагч

Эрчимт эмчилгээний сувилагч

Гэмтэл согог заслын сувилагч

Нөхөн сэргээх заслын сувилагч

Мэс заслын сувилагч

Хавдрын эмчилгээний сувилагч

Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилагч

Өрхийн сувилагч

Нярайн сувилагч