Монголын үндэсний их сургууль

Барилгын инженерийн сургууль

Барилгын инженерийн сургууль

Хөтөлбөрийн нэр

Хөтөлбөр дэх мэргэшүүлэх чиглэл

ЭЕШ өгсөн байх хичээл

Босго оноо

Иргэний ба Үйлдвэрийн барилга инженер

Барилгын тооцооны инженер

Математик, Физик

400

Барилгын инженер

Олон улсын барилгын инженер /Англи, Хятад, Япон, Солонгос/

Авто замын инженер

Авто замын барилгын инженер

Зам гүүрийн олон улсын инженер /Англи, Хятад, Япон, Солонгос/

Барилгын бүтээц эдлэлийн технологи

Барилгын бүтээц эдлэлийн технологи

Барилгын материалын нано технологи

Хүрээлэн буй орчны инженер

Дулаан хангамж, агаар сэлгэлт

Усан хангамж, ус цэвэрлэгээ

Сантехникийн инженер

Дулааны инженер

Дулааны цахилгаан станц

Дулаан хангамж, дулааны шугам сүлжээний инженер

Дулааны процессын автоматжуулалтын инженер

Аж үйлдвэрийн дулаан хангамжын инженер

Барилгын менежмент

Барилгын менежмент

Математик, Нийгмийн ухаан

Барилгын эдийн засаг

Барилгын нягтлан бодогч

Барилгын худалдаа, маркетинг