Монголын үндэсний их сургууль

Хууль зүйн удирдлагын сургууль

Хууль зүйн удирдлагын сургууль

Хөтөлбөрийн нэр

Хөтөлбөр дэх мэргэшүүлэх чиглэл

ЭЕШ өгсөн байх хичээл

Босго оноо

Эрх зүй

Япон чиглэл эрх зүйч

 Нийгэм судлал,Гадаад хэл, Монгол хэл

400

Хятад чиглэл эрх зүйч

Орос чиглэл эрх зүйч

Солонгос чиглэл эрх зүйч

Англи, Америк чиглэл эрх зүйч

Бизнесийн эрх зүй

Гэрээний эрх зүй

Эрх зүйч -Сэтгэл судлал

Гэр бүл хүүхэд хамгааллын эрх зүй

Эрүүгийн эрх зүй

Иргэний эрх зүй

Захиргааны эрх зүй

Нотариатын эрх зүй

Өмгөөллийн эрх зүй

Хуульч, эдийн засагч

Аюулгүй байдал

Цэргийн аюулгүй байдал

 Нийгэм судлал,Гадаад хэл, Биологи

Объектын аюулгүй байдал

Эдийн засгийн аюулгүй байдал

Олон улсын аюулгүй байдал

Терроризмын аюулгүй байдал

Хамгаалалтын ажилтан бие хамгаалагч