Монголын үндэсний их сургууль

Уул уурхай инженерийн сургууль

Уул уурхай инженерийн сургууль

Хөтөлбөрийн нэр

Хөтөлбөр дэх мэргэшүүлэх чиглэл

ЭЕШ өгсөн байх хичээл

Босго оноо

Уул уурхайн ашиглалтын технологийн инженер

Уурхайн хаалтын мониторинг

Физик, Хими, Математик  /Гадаад хэл/

400

Уурхайн аюулгүй ажиллагаа

Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын инженер

Уурхайн цахилгаан хангамж

Уурхайн техникийн найдвартай ажиллагаа

Уурхайн техникийн засвар үйлчилгээ

Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж ашиглалтын инженер

Уурхайн техникийн найдвартай ажиллагаа

Уурхайн техникийн засвар үйлчилгээ

Уул уурхайн менежмент

Үйлдвэрлэлийн менежмент суурьтай

Уулын үйлдвэрийн баяжуулалтын технологи инженер

Шатах ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи

Хүдрийн баяжуулалтын технологи

Нано материал судлал

Цахилгааны инженер

Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

Цахилгаан хангамж

Механик инженер

Металл судлал

Машины зохион бүтээлт

Авто инженер

Автын цахилгаан

Автын засвар

Электроник

Сэргээгдэх эрчим хүчний инженер

Эрчим хүчний менежмент

Ус, салхины эрчим хүч

Био хий, ногоон масс

Нарны  эрчим хүч

Нано энергетик

Газрын тосны инженер

Шатах ашигт малтмалын боловсруулалт

Өрөмдлөг хайгуул

Геологи

Эрдэс судлаач