Монголын үндэсний их сургууль

Олон улсын харилцааны сургууль

Олон улсын харилцааны сургууль

Хөтөлбөрийн нэр

Хөтөлбөр дэх мэргэшүүлэх чиглэл

ЭЕШ өгсөн байх хичээл

Босго оноо

Олон улсын харилцаа

Олон улсын харилцааны ажилтан /англи, хятад хэлтэй /

Нийгмийн тухай мэдлэг, англи хэл

400

Олон улсын харилцааны ажилтан /англи солонгос хэлтэй /

Олон улсын харилцааны ажилтан /англи япон  хэлтэй /

Олон улсын харилцааны ажилтан /англи орос  хэлтэй /

Дипломат албаны хэлмэрч

Дипломатч

Олон улс орон судлал

Англи хэл орон судлал /Багшлах эрхтэй /

Хятад хэл орон судлал /Багшлах эрхтэй/

Солонгос хэл орон судлал / Багшлах эрхтэй/

Орос хэл орон судлал /Багшлах эрхтэй/

Япон хэл орон судлал /Багшлах эрхтэй/

Англи хэлний орчуулагч

Гадаад хэлний орчуулагч

Хятад хэлний орчуулагч

Нийгмийн тухай мэдлэг, Монгол хэл, Англи хэл

Солонгос хэлний орчуулагч

Орос хэлний орчуулагч

Япон хэлний орчуулагч

Сэтгүүл зүй

Шинжлэх ухааны сэтгүүл зүй

Нийгмийн тухай мэдлэг, монгол хэл

Радио Телевизийн сэтгүүл зүй

Хэвлэл мэдээллийн сэтгүүл зүй

Олон улсын сэтгүүл зүй

Хамтын ажиллагаатай Хятад,Солонгос,Америк,Японы Их сургуульд суралцахын өмнөх Хэлний бэлтгэл

Хятад хэлний бэлтгэл

Гадаад хэл

1 жил

Солонгос хэлний бэлтгэл

Англи хэлний бэлтгэл

Япон хэлний бэлтгэл

Монгол  хэлний бэлтгэл