Монголын үндэсний их сургууль

Эдийн засаг бизнесийн удирдлагын сургууль

Эдийн засаг бизнесийн удирдлагын сургууль

Хөтөлбөрийн нэр

Хөтөлбөр дэх мэргэшүүлэх чиглэл

ЭЕШ өгөх  хичээл

Босго оноо

Эдийн засаг

Онолын эдийн засагч

 Математик,  Нийгмийн тухай мэдлэг

/Гадаад хэл/

400

Бизнесийн эдийн засагч

Эдийн засгийн шинжээч

Хөдөө аж ахуйн эдийн засагч

Аж үйлдвэрийн эдийн засагч

Нягтлан бодох бүртгэл

Өртөг, удирдлагын нягтлан бодогч

Аудитор

Татварын нягтлан бодогч

Банк санхүү, даатгалын нягтлан бодогч

Төсвийн нягтлан бодогч

Нягтлан бодогч, мэдээлэл зүй

Бизнесийн удирдлага

Стратегийн удирдлага, төлөвлөлт

Стратегийн шинжээч

Системийн шинжээч

Төслийн менежер

Бизнес хөгжлийн менежер

Бизнесийн шинжээч

Менежмент

Хүний нөөцийн удирдлага

Хүний нөөцийн удирдлага / Талент менежмент

Хүний нөөцийн удирдлага / KPI шинжээч

Хүний нөөцийн удирдлага / Сургалт, хөгжлийн зөвлөх

Үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны менежмент

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн менежмент

Маркетинг

Маркетингийн удирдлага

Брэнд менежер

Сошиал маркетинг

ПИ-АР менежер

Зар сурталчилгааны менежмент

Санхүү, банк

Банкны удирдлага

Банкны мэдээллийн систем

Санхүүгийн менежмент

Хөрөнгө оруулалтын удирдлага

Хувьцаа, үнэт цаасны удирдлага

Бичил санхүү

Даатгал

Эрсдэл ба даатгалын удирдлага

Даатгалын актуар тооцоолол

Нийгмийн даатгал

Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ

Худалдаа

Мерчандайсинг/Худалдааны талбайн зохион байгуулагч

Олон улсын худалдааны менежмент

Ложистик менежер

Гаалийн хяналт шалгалт

Бараа, түүхий эдийн судлал, технологи

Гааль татварын байцаагч

Худалдааны төлөөлөгч

Нийтийн удирдлага

Нийтийн удирдлага

Орон нутгийн өөрийн удирдлагын мэргэжилтэн