Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль

ЦЭРГИЙН ИНЖЕНЕРИЙН СУРГУУЛЬ

Үндэсний эрх ашгийг эрхэмлэн дээдэлдэг, бие бялдрын өв тэгш хүмүүжилтэй, мэргэжлийн өндөр түвшинд цэргийн бакалавр, магистрын боловсролтой инженер-техникийн мэргэжилтэн бэлтгэх.

  1. Хуягт танкийн
  2. Авто,  гинжит машины ашиглалт
  3. Цэргийн инженерийн алба, барилга, замын машин механизм
  4. Цэргийн инженерийн алба, цэргийн инженер - авто замын барилга
  5. Цэргийн барилга, инженерийн байгууламж
  6. Уул уурхайн машины ашиглалт
  7. Цэргийн инженер, усны эрэл хайгуул, ус хангалт
  8. Цэргийн радио холбоо
  9. Цэргийн цахилгаан холбоо