Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль

ЦЭРГИЙН ХӨГЖМИЙН СУРГУУЛЬ
Зэвсэгт хүчний шинэчлэлийн бодлогын хүрээнд орчин цагийн соёл урлагийн хөгжлийн  чиг хандлагад нийцсэн мэргэшсэн боловсон хүчин бэлтгэх.
  1. Цэргийн хөгжмийн удирдаач
  2. Цэргийн үлээвэр хөгжимчин
  3. Мэргэшүүлэх болон зайн сургалт