Үндэсний техникийн их сургууль

ИРГЭНИЙ БА ҮЙЛДВЭРИЙН БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР МЭРГЭЖИЛ
  • Барилгын буурь суурийн тооцоо хийх, зураг төсөл зохиох чадвартай болсон байна.
  • Барилгын төмөрбетон, металл, модон бүтээцийн тооцоо хийх, зураг төсөл зохиох чадвартай болсон байна.
  • Барилгын бүтээц эдлэлийг угсрах, засал хийх технологийг эзэмшсэн байна.
  • Барилгын материал элементийн чанарыг шалгах чадвартай болсон байна.
  • Барилгын барих талбайн зохион байгуулалт, сүлжээ төлөвлөлтийг хийх чадвартай болно.