Үндэсний техникийн их сургууль

АВТОЗАМЫН БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР МЭРГЭЖИЛ
Авто зам, гүүрийн төлөвлөлт, тооцооны үндсийг судалж, тухайн байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, зураг унших
Газар нутгийн инженерийн геологи, гидрогеологийн нөхцөлд зохицох хийц, шийдэлтэйгээр авто зам гүүрийн байгууламжийг төлөвлөх
Автозамын шороон далан, хучлагын материалын физик, механик шинж чанарыг туршин тодорхойлж, техникийн шаардлагад нийцэх эсэх талаар дүгнэлт, үнэлгээ өгөх
Автозамын ашиглалтын байдалд үзлэг, оношлогоо хийж, дүгнэлт гаргах, засвар арчлалтын ажлын төлөвлөх
Авто замыг засварлах, арчлах болон тухайн ажлыг удирдан зохион байгуулах
Авто замын барилга, шинэчлэлтийн ажлыг гүйцэтгэх, удирдан зохион байгуулах 
Авто замын ажилд болон материал бэлтгэх үйл ажиллагаанд хяналт тавих

Судалгаа шинжилгээ хийх үндсэн арга зүйг зохих түвшинд эзэмшиж, судалгааны ажлын тодорхой дадал, чадвартай болох