Үндэсний техникийн их сургууль

МАТЕМАТИКИЙН БАГШ БОЛОВСРОЛ МЭРГЭЖИЛ
  • Математикийн бүх төрлийн хичээл үзэхээс гадна компьютерийн сүүлийн үеийн программ дээр ажиллаж сурсан байх ба
  • Сэтгэл зүй, сэтгэл судлал, сурган хүмүүжүүлэх зүйг судлаж багшлах арга барилд суралцсан байна.
  • Энэ мэргэжилээр төгсөгч нь ерөнхий боловсролын сургууль болон их дээд сургуульд багшлахаас гадна программ хангамж дээр ажиллах мэдлэгтэй байх
  • Багаар ажиллах, багийг бүрдүүлэх, удирдах төслийн менежметийг хэрэгжүүлэх, манлайлах ур чадвартай байх:
  • Харилцааны стратеги, бүтцийг ойлгох, график дүрслэлээр болон бичигээр тайлагнах, хүнтэй харицах үндсэн ур чадвартай байх:
  • Гадаад хэлээр мэргэжилийн мэдээлэл ашиглах чадвартай байх