Үндэсний техникийн их сургууль

“АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН МЕНЕЖМЕНТ” МЭРГЭЖИЛ
  • Марктинг, менежмент хөрөнгө оруулалтыг зөв тооцож, үйлдвэрлэлийн байршлыг тогтоож хүчин чадлыг тооцох, тэдгээрийн эрэлт хэрэгцээг зохицуулан төлөвлөх, удирдах зэрэг нийгэмдээ хөрвөх чадвартай боловсон хүчин болох:
  • Аялал жуулчлалын салбарт байгаль экологи хүрээлэн буй орчинд ээлтэй үйлдвэрлэл явуулах, өөрийн зах зээлийн эдийн засгийг нэмэгдүүлэх:
  • Багаар ажиллах, багийг бүрдүүлэх, удирдах төслийн менежметийг хэрэгжүүлэх, манлайлах ур чадвартай байх
  • Харилцааны стратеги, бүтцийг ойлгох, график дүрслэлээр болон бичигээр тайлагнах, хүнтэй харицах үндсэн ур чадвартай байх:
  • Гадаад хэлээр мэргэжлийн  мэдээлэл ашиглах чадвартай байх