Үндэсний техникийн их сургууль

“УУЛ УУРХАЙН АШИГЛАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ” МЭРГЭЖИЛ
Уул уурхайн үйлдвэрт хүдэр, нүүрс, барилгын материал болон бусад зориулалттай эрдсийн түүхий эдийг ашиглах, эрдэм шинжилгээний байгууллагад ажиллах чадвартай онол практикийн мэдлэг чадвар эзэмшсэн инженер болж гарна. Мэргэжилтэн нь олон улсын жишгийн түвшинд уул уурхайн технологийн процессыг удирдан явуулах, хянах, төлөвлөх, тооцоо судалгаа хийх, үйлдвэрийн аюулгүй ажиллагааг хэрэгжүүлэх арга барил эзэмшсэн тул дээрх албан тушаалд инженерээр ажиллана.