Үндэсний техникийн их сургууль

“ГАДААД ХЭЛНИЙ ОРЧУУЛАГЧ (ТЕХНИКИЙН)” МЭРГЭЖИЛ
Англи, солонгос, хятад, япон хэлний орчуулагч багш, гадаад хэлтэй төслийн менежер, улсын болон хувийн хэвшлийн байгууллагын гадаад харилцааны ажилтан, гадаад хэлтэй оффис менежер, аялал жуулчлалын хөтөч, хэлмэрч, олон улсын байгууллагын орчуулагч ажилтан зэрэг чиглэлээр  ажиллана.