Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль

Элсэгчдийг бүртгэж эрхийн бичиг олгох

Элсэгчдийг бүртгэж эрхийн бичиг олгох

Элсэлтийн бүртгэл нь Улаанбаатар хотод зөвхөн онлайн хэлбэрээр 2016 оны 06-р сарын 25-нийс өдрийн 09:00 цагаас эхлэн 2016 оны 07-р сарын 05-ны өдрийн 13:00 цаг хүртэл онлайн хэлбэрээр явагдана.

2016 оны АШУҮИС-ийн Улаанбаатар хотоос оюутан элсүүлэх хяналтын тоонд багтсан элсэгчдийг тус сургуулийн төв байрны Өргөтгөлийн 139 тоот өрөөнд 2016.07.5-2016.07.09 –ний өдрүүдэд бүртгэж СУРАЛЦАХ ЭРХИЙН БИЧИГ-ийг олгоно. Суралцах эрхийг бичиг авахаар ирэхдээ:

1. Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх болон түүнтэй адилтгах бичиг баримт (эх хувь)

2. Ерөнхий шалгалтын батламж (эх хувь)

3. Хувийн хэрэг (эх хувь)

4. Иргэний үнэмлэх түүнтэй адилтгах бичиг баримт (эх хувь болон хуулбар)

5. 2016 оны цээж зураг 4 хувь

6. Сургалтын төлбөрийн 50-аас доошгүй хувийг төлсөн баримт (баримтыг хуулбарлаж 1%-г авч үлдэх)

7. Бичиг баримт хийх нүхтэй хавтас 1ш /мультифор/

Төлбөр төлөх данс- 5107018784 Банк- Хаан банк Жич: Дээрхи мэдээлэл нь зөвхөн АШУҮИС-д Улаанбаатар хотоос элсэхийг хүсэгчдэд хамаарна.Орон нутгаас элсэхийг хүсэгчдэд “ Аймаг орон нутгаас МИДСК-ийн гишүүн их, дээд сургууль, коллежид 2016 онд оюутан элсүүлэх” –хэсгийн дагуу элсүүлнэ.
ХААН банканд сургалтын төлбөр тушаахдаа Гүйлгээний утга дээр РЕГИСТР, ОВОГ НЭР, ГҮЙЛГЭЭНИЙ КОД УТАСНЫ ДУГААР бичнэ. ГҮЙЛГЭЭНИЙ КОД 101 сургалтын төлбөр.

Элсэгчдийг оюутнаар бүртгэх

Бүртгүүлэхдээ дараах материалыг бүрдүүлсэн байх шаардлагатай

  •  - Элсэлтийн комиссоос олгосон суралцах эрхийн бичиг
  •  - Иргэний үнэмлэх
  • ·- Сургалтын төлбөрийгбүрэн төлсөн баримт

Элсэлттэй холбоотой бичиг баримтыг хуурамчаар бүрдүүлсэнтэй холбогдон гарах хариуцлагыг шалгуулагч өөрөө хүлээнэ.

АШУҮИС-д элсэгчдийг 2016 оны 8 дугаар сарын 19-24-нд АШУҮИС дээр бүртгэж, суралцах гэрээ байгуулан 2016 оны 8-р сарын 25-нд хичээл эхэлнэ.

Сургалтын төлбөрийг 2016 оны 8 дугаар сарын 24-ны дотор Хаан банк дахь АШУҮИС-ийн 5107018784 тоот дансанд бүрэн тушаана

Сургалтын төлбөр бүрэн төлж бүртгүүлсэн элсэгчдийг АШУҮИС-ийн захиралын тушаалаар баталгаажуулна. Гүйлгээний утга дээр РЕГИСТР, ОВОГ НЭР, ГҮЙЛГЭЭНИЙ КОД УТАСНЫ ДУГААР бичнэ. ГҮЙЛГЭЭНИЙ КОД 101 сургалтын төлбөр

Шинээр элссэн оюутнууд нэгдсэн журмаар эрүүл мэндийн үзлэгт орно.

Дурьдсан хугацаанд бүртгүүлээгүй элсэгчийн суралцах эрхийг цуцална.