Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Механик инженер хөтөлбөр

Механик инженер мэргэжлийг эзэмшсэнээр механик системд ухаалаг төхөөрөмж ашиглах компьютерийн програм, гадаад хэлний өндөр чадвартай