Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Хүнсний инженерчлэл хөтөлбөр

Хүнсний инженерчлэл хөтөлбөр мэргэжлийн чиглэл хүнс үйлдвэрлэлийн механик инженер хүнс үйлдвэрлэлийн технологич инженер