Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Металл судлал, технологи хөтөлбөр

Металл судлал мэргэжлийг эзэмшсэнээр