Олон улсын улаанбаатарын их сургууль

Хөдөө аж ахуй
 

Хөдөө аж ахуйн тэнхим 
Зоо-инженер, технологи
Зах зээлийн эрэлт ихтэй мэргэжлийн жагсаалтад орсон хөрвөх чадвартай, Фермерийн технологич, зоо инженер, технологич мал зүйч, мэргэжлийн их, дээд сургуульд багш, эрдэм шинжилгээний ажилтан, гадаад, дотоодын мэргэжлийн байгууллагуудад төслийн ажилтнаар ажиллах боломжтой.
 
Ойжуулалт цэцэрлэгжүүлэлтийн тэнхим
  • Ойжуулалт, цэцэрлэгжүүлэлтийн  инженер
  • Хот чимэглэлийн дизайнер
Зураг дизайнер, цэцэрлэгжүүлэлтийн зураг төсөл хот цэцэрлэгжүүлэлт, мэргэжлийн их, дээд сургуульд багш, байгууллагуудад төслийн ажилтан, байгаль хамгаалах байцаагч, МСҮТөвүүдэд мэргэжилтэн, багш, байгаль хамгаалах хөтөлбөр, төслүүдэд мэргэжилтэн, судлаач, ойн аж ахуйн инженер, Хот тохижилтын мэргэжилтэн