Олон улсын улаанбаатарын их сургууль

СУВИЛАХУЙ
 
 
Сувилагч 
Англи, солонгос хэлийг гүнзгий суралцах нөхцөл бүрдсэн. Англи, Америк, Канад, Солонгос улсаас ирсэн мэргэжлээрээ олон жил ажилласан дадлага туршлагатай багш нараар хичээл заалгаж олон улсын хэмжээний боловсрол эзэмших боломжтой.
Манай сургуулийн төгсөгчдийн 90% нь төгссөн мэргэжлээрээ дараах байгууллагуудад ажиллаж байна.
Улсын нэгдсэн төв эмнэлгүүдэд
Дүүргийн нэгдсэн эмнэлгүүдэд
Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд
Хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдэд
Grand Med Hospital
MCS  Hospital гэх мэт
Мөн өөрийн оронд болон хилийн чанадад мэргэжлээ дээшлүүлэх сургалтууд болон магистрын сургалтуудад хамрагдах боломжтой юм.