Олон улсын улаанбаатарын их сургууль

ХУУЛЬ ЗҮЙН
Эрхзүйн тэнхим  
Эрхзүйч
 
Шүүгч
Шүүхийн нарийн бичгийн дарга
Хэрэг бүртгэгч
Мөрдөн байцаагч
Цагдаагийн ажилтан
Прокурор
Прокурорын туслах
Өмгөөлөгч
Өмгөөлөгчийн туслах
Нотариатч
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгч
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагч
Тахарын албаны ажилтан

Онцгой байдлын албаны ажилтан
Тагнуулын байгууллагын ажилтан
Хууль зүйн сургуулийн багш
Нийгмийн ажилтан
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн
Засаг даргын Тамгын газрын мэргэжилтэн
Хуулийн зөвлөх
Гаалийн байцаагч
Хил хамгаалах байгууллагын ажилтан
Халамж үйлчилгээний хэлтсийн мэргэжилтэн
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн мэргэжилтнээр ажиллах боломжтой.