Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль

Дархан-Уул аймаг дахь технологийн сургууль
Мэргэжил
Ерөнхий шалгалт өгөх
хичээл 1-ийн нэр
Ерөнхий шалгалт өгөх
хичээл 2-ын нэр
1
Програм хангамж
Математик
Физик
2
Хүрээлэн буй орчны инженер
Математик
Физик
3
Барилгын инженер
Математик
Физик
4
Метал боловсруулах технологи
Математик
Физик
5
Цахилгааны инженер
Математик
Физик
6
Механик инженер
Математик
Физик
7
Хүнсний инженерчлэл
Математик
Физик
8
Дулааны инженер
Математик
Физик
9
Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи
Математик
Физик
10
Уул уурхайн ашиглалтын технологи
Математик
Физик
11
Менежмент
Математик
Гадаад хэл
12
Металлурги, металлын технологи /Метал судлал, технологи/
Математик
Физик