Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль

Орхон аймаг дахь технологийн сургууль
Мэргэжил
Ерөнхий шалгалт өгөх
хичээл 1-ийн нэр
Ерөнхий шалгалт өгөх
хичээл 2-ын нэр
1
Цахилгааны инженер
Математик
Физик
2
Авто инженер
Математик
Физик
3
Металлурги, металлын технологи /Метал судлал, технологи/
Математик
Физик
4
Механик инженер
Математик
Физик
5
Уул уурхайн ашиглалтын технологи
Математик
Физик
6
Ашигт малтмал баяжуулалтын технологи
Математик
Физик
7
Электрон инженер /Электрон системийн автоматжуулалт/
Математик
Физик
8
Мэдээллийн технологи
Математик
Физик