Сити их сургууль

Оюутан элсүүлэх хөтөлбөр мэргэжлийн чиглэл /босго оноо/
Хөтөлбөрийн нэр Мэргэжлийн чиглэл Дурдсан хичээлүүдийн аль нэгээр ЭЕШ өгсөн байх Босго оноо
1 Бизнесийн удирдлага Нягтлан бодох бүртгэл Математик, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг, 550
Менежмент
Маркетинг
Худалдаа
Зочлох үйлчилгээ
Аялал жуулчлалын менежмент Газар зүй, 550
Гадаад хэл
2 Хүмүүнлэг Гадаад хэлний орчуулга /англи, хятад, япон, солонгос / Монгол хэл, Гадаад хэл 550
3 Боловсрол Багш, гадаад хэлний боловсрол /англи, орос/ Монгол хэл, Гадаад хэл  
Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсро
4 Дизайн Хувцасны дизайн Монгол хэл, Хар зураг 400
Компьютер, график дизайн
Интерьер дизайн Математик, Хар зураг
Текстилийн үйлдвэрлэлийн технологи /ноос, ноолуур/ Монгол хэл, Хар зураг
5 Программ хангамж Програм хангамж Математик, Физик 400
6 Архитектур ба барилга Архитектур Математик, Хар зураг  
Барилгын инженер Математик, Физик 400
7 Урлаг Дуулах урлаг Жүжиглэх урлаг Хөгжмийн урлаг Гоо заслын урлаг, технологи Монгол хэл,  Нийгмийн тухай мэдлэг, /ур чадвар/ 400
  Монгол хэл, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
8 Химийн технологи Гоо сайхны бүтээгдэхүүний технологи Хими, Математик 400