Дорнод их сургууль

Нягтлан бодох бүртгэл

Хөтөлбөрөөр олгох ур чадвар :

 • Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг мэргэжлийн өндөр түвшинд хөтлөн явуулах
 • Олон улсад нягтлан бодох бүртгэлийн аутсорсинг хийх
 • Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн мэдээллийг боловсруулж, бизнесийн амжилтын түлхүүр болгон ашиглах загварчлах
 • Манлайлах, удирдан зохион байгуулах 
 • Судалгаа шинжилгээ хийх
 • Нийгмийн идэвхтэй, багаар ажиллах чадвар
 •  Хувь хүний соёл, харилцааны ур чадвар
 •  Дүн шинжилгээ хийж зөв шийдвэр гаргах чадвар

Хөтөлбөрөөр төгсөгчийн ажиллаж болох чиглэл, ажлын байр

 • Нягтлан бодогч
 • Санхүүгийн менежер
 •  Эдийн засагч
 •  Банкны теллер
 • Касс, нярав
 • Борлуулалт, маркетингийн менежер
 •  Шинжээч, аудитор