Дорнод их сургууль

Бизнесийн удирдлага

Хөтөлбөрөөр олгох ур чадвар: 

 • Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн мэдээллийг боловсруулж, бизнесийн амжилтын түлхүүр болгон ашиглах, загварчлах
 • Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны болон хүний нөөцийн, маркетингийн удирдлагын хүрээнд удирдлагын шийдвэр гаргалтад зориулсан төлөвлөлт хийх
 •  Манлайлах, удирдан зохион байгуулах
 •  Судалгаа шинжилгээ хийх
 •  Нийгмийн идэвхтэй, багаар ажиллах чадвар
 •  Хувь хүний соёл, харилцааны ур чадвар
 • Дүн шинжилгээ хийж зөв шийдвэр гаргах чадвар

Ажлын байр:

 • Бизнесийн байгууллагад ерөнхий менежер
 • Дунд шатны менежер
 •  Хүний нөөцийн менежер
 •  Зах зээл судлаач
 • Борлуулалтын менежер
 •  Маркетингийн менежер