Дорнод их сургууль

Газрын тосны инженер

Ур чадвар:

  • Шинэ техник, технологи боловсруулах
  • Лабораторийн өндөр хүчин чадлаар газрын тосны тэргүүн туршлага нэвтрүүлэх
  • Инженер, технологийн өндөр мэдлэг практик туршлагыг хуримтлуулах
  • Бүс нутгийн газрын тосны үйлдвэрлэл үйл ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх
  • Судалгаа шинжилгээ хийх

Ажлын байр:

  •  Инженер, хөрвөх чадвартай мэргэжилтэн
  • Эрдэм шинжилгээний ажилтан
  •  Судлаач багш
  • Лабораторийн шинжээч