Дорнод их сургууль

Багш, англи хэл

Төгсөгчийн эзэмших ур чадвар:

 • Англи, Америкийн түүх соёлын талаар мэдлэгтэй болох
 • Зорилтот хэлээр хичээлийг удирдан явуулах, суралцагчийн эзэмшвэл зохих хэлний чадварыг түвшинг харгалзан хөгжүүлэх, дасгал даалгаврыг оновчтой сонгох, зохиох, хэрэглэх
 • Анги зохион байгуулалтыг төлөвлөх, учирч болох бэрхшээлийг зохистой шийдвэрлэх
 • Англи хэл дээр албан ба албан бус захидал, эссэ, эргэцүүлэмж бичих зэрэг  чадварыг практикт хэрэглэх, харьцуулах, турших, дүгнэлт хийх
 • Багаар ажиллах, удирдах, манлайлах, гүйцэтгэх
 • Шинийг эрэлхийлэх, асуудал шийдвэрлэх
 • Мэргэжлийн чиглэлээр цаашид нарийн мэргэших, хөрвөх
 • Мэргэжлийн онцлогийг нийгэм цаг үетэй холбон ойлгуулах, заах,  цаашид суралцах, гүйцэтгэх

Ажлын байр

 • Их, дээд сургуулиуд болон ерөнхий боловсролын сургуулиудад англи хэлний багш
 • Сургалтын төвүүдэд англи хэлний багш
 • Боловсролын газарт мэргэжилтэн
 • Эрдэм шинжилгээний байгууллагад судлаач