Дорнод их сургууль

Хятад хэл орчуулга

Ур чадвар:

  • Эх хэлнээс хятад хэлнээ, хятад хэлнээс эх хэлнээ уул уурхай, эдийн засаг, бизнес гэх мэт бүхий л салбарын хүрээнд аман болон бичгийн  орчуулга хийх
  • Багаар ажиллах
  • Хоёр хэлний харьцуулсан судалгаа шинжилгээ хийх

Эрхлэх ажил:

  • Хятадын хөрөнгө оруулалттай компаниудад орчуулагч
  • Хятад хэлний сургалттай сургуульд хятад хэлний багш
  • Аймаг сумын тамгын газрын гадаад харилцааны албандмэргэжилтэн
  • Хэлний сургалтын төвд хятад хэлний багш