Дорнод их сургууль

Урлагийн боловсрол

Ур чадвар

  • Хөгжмийн онолын мэдлэгийг мэргэжлийн өндөр төвшинд эзэмшинэ
  • Ардын  хөгжмийг зэмсэгүүдийн хөг хөглөгөө,  тоглох  аргазүйг эзэмшинэ
  • Төгөлдөр хуур болон  цахилгаан хөгжим  даралтат  хөгжмийг чадварлаг тоглож сурна
  • Дуу бичлэгийн программ дээр ажиллах  ур чадвартай болно
  • Найрал дуу  болон найрал хөгжмийг найруулан бичих, удирдах чадваруудыг эзэмшинэ.

 Ажлын байр

  • СӨБ-ын хөгжмийн багш
  • Бага дунд ангийн хөгжмийн багш
  • Соёлын төвийн хөгжимчин, хөгжмийн багш
  • Орон нутгийн театр чуулгын  хөгжимчин.